DĄBROWA GÓRNICZA
+48 32 718 63 62
ul. Graniczna 12, II piętro pok. 209
ul. Walerego Roździeńskiego 11

Tributum kancelaria

KRAKÓW
+48 12 294 11 47
ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 8/6

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria zajmuje się:

- prawem handlowym, prawem publicznym gospodarczym, prawem spółek, stowarzyszeniami, fundacjami, postępowaniami przed KRS i innymi rejestrami  
- rejestracją lub zmianami organizacyjnymi spółek, fundacji lub stowarzyszeń w KRS, GUS i US, doradzając lub reprezentując mocodawcę przy zakładaniu spółek, stowarzyszeń, fundacji,
- doradztwem przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne polegającym na przygotowaniu pełnej dokumentacji; a w tym umów, statutów, formularzy rejestracyjnych do KRS, GUS iUS
 - stałą lub doraźną obsługą prawną i księgową przy przejęciach, przekształceniach, likwidacjach, rozwiązywaniu spółek,
- obsługę organów spółek, stowarzyszeń, fundacji; poprzez doradztwo prawne, finansowe, inwestycyjne, przygotowanie, organizację i prowadzenie zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy; sporządzanie projektów uchwał organów spółek.
Co możemy
dla Ciebie
zrobić?
usługi prawnicze krakówusługi księgowewindykacja krakówodszkodowania kraków