Menu Zamknij

Prawo gospodarcze i handlowe

Usługi prawne - prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria zajmuje się:

– prawem handlowym, prawem publicznym gospodarczym, prawem spółek, stowarzyszeniami, fundacjami, postępowaniami przed KRS i innymi rejestrami  
– rejestracją lub zmianami organizacyjnymi spółek, fundacji lub stowarzyszeń w KRS, GUS i US, doradzając lub reprezentując mocodawcę przy zakładaniu spółek, stowarzyszeń, fundacji,
– doradztwem przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby prawne lub osoby fizyczne polegającym na przygotowaniu pełnej dokumentacji; a w tym umów, statutów, formularzy rejestracyjnych do KRS, GUS iUS
 – stałą lub doraźną obsługą prawną i księgową przy przejęciach, przekształceniach, likwidacjach, rozwiązywaniu spółek,
– obsługę organów spółek, stowarzyszeń, fundacji; poprzez doradztwo prawne, finansowe, inwestycyjne, przygotowanie, organizację i prowadzenie zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy; sporządzanie projektów uchwał organów spółek.