Menu Zamknij

Obsługa prawna nieruchomości

Obsługa prawna obrotu nieruchomościami

Kancelaria dzięki bogatemu doświadczeniu na rynku nieruchomości zapewnia:

  • przeprowadzenie audytu każdego rodzaju nieruchomości pod względem prawnym, podatkowym lub inwestycyjnym
  • regulację stanów prawnych nieruchomości powstałych na skutek zasiedzenia lub spadkobrania 
  • analizy nieruchomości (dokonujemy oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem prawa budowlanego i przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym)
  • przygotowania dokumentów wymaganych do otrzymania Decyzji o Warunkach Zabudowy i Pozwolenia na Budowę
  • przygotowania umów związanych z nabywaniem lub sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą, użytkowaniem, etc.
  • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • doradztwo i zastępstwo w toku postępowań administracyjnych lub sądowych dotyczących nieruchomości a polegających na regulowaniu stanów prawnych, rewindykacji mienia, zmiany przeznaczenia gruntów itp.  
  • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości